sipka Historie klempířství

Historie klempířů a klempířského řemesla je tisíciletá.

V Čechách se řemeslo klempířství jako takové datuje již od 14 století, kdy se oddělilo toto staré řemeslo od kovářů a kovotepců. Klempířská práce nespočívá v počítačových nákresech a kancelářské práci ale v poctivé a ruční práci s klempířským kladívkem a paličkou. Klempířské prvky se začali používat v období renesance, ve větší míře však až později a to na hlavně barokních stavbách, kde klempíři byly velmi vyhledáváni a jejich práce byla vysoce ceněna.
V devadesátých letech minulého století, s příchodem nových a staronových materiálů (titanzinek, hliník, povrchově upravené pozinkované plechy) a zvýšených nároků na hydroizolační a tepelně izolační vlastnosti střech, došlo k výraznému posunu klempířského řemesla, a k aplikaci nových konstrukčních prvků, které klempíři dříve nemohli aplikovat. V současnosti se lze setkat s řadou reklamací tehdy prováděných klempířských realizací, souvisejících s neznalostí těchto detailů a s nesprávným zpracováním materiálů. Klempířské práce můžeme dělit na více kategorií (stavební klempířina, autoklempíř…)
Velká část klempířských firem dnes používá klempířské materiály dříve neznámé, nyní však běžné a uznávané, jako je např. titanzinek, který je však poměrně drahý a proto se hojně využívá v dnešní klempířině pozinkovaný plech, který splňuje vysoké nároky na životnost, bezúdržbovost, estetická kritéria a má i některé přednosti v technologii při zpracování.

U novostaveb se klempířské práce uplatňují ve velké míře, a to nejen na střechách, ale i na fasádách. U renomovaných architektonických ateliérů nacházejí klempířské konstrukce oblibu při návrzích velkých průmyslových a občanských staveb i luxusních rodinných domů. U těchto slohově vyhraněných staveb se nejvíce využívá titanzinkový plech (předzvětralý nebo lesklý), měď, hliník se speciálními povrchovými úpravami, ale i méně obvyklé materiály, jako je ocelový plech s ušlechtilou korozí. U běžné rodinné zástavby nacházejí uplatnění materiály levnější, jako je hliník, barvený pozinkovaný plech, lehké krytiny imitující střešní tašky, pozinkovaný plech a podobně.

U památkově chráněných staveb je trendem posledních let považovat klempířské prvky na střeše za něco nepatřičného. Je snaha nahradit plechová úžlabí vykrývanými, nebo alespoň plech co nejvíce „schovat“.

Klempířské prvky se na historických stavbách vyskytují v různé míře a v různých místech již od středověku. Památkově chráněné stavby by měly být v každém případě svěřovány těm nejkvalitnějším firmám, které jsou schopny pracovat s materiálem tradičním způsobem, pokud možno bez použití novodobých „pomůcek“, jako jsou tmely, lepidla, duté nýty a podobně.
V důsledku úbytku kvalifikovaných pracovních sil je všeobecná snaha o prefabrikaci klempířských prvků a zjednodušení konstrukčních detailů tak, aby některé prvky bylo možné provádět i nekvalifikovanými pracovníky. V některých případech, například u žlabových systémů, je to reálné, jindy je to na úkor estetiky i životnosti – zejména různé lepicí vrstvou opatřené plechy, nahrazující klasická oplechování, například komínů. Kvalifikovaný klempíř je zvyklý pracovat s milimetrovými přesnostmi. V případě aplikace systémových prvků nekvalifikovaným klempířem se sice odstraní potřeba letovat, nýtovat, prostřihovat jednotlivé prvky a podobně, ale mnohdy je výsledek práce žalostný právě z důvodu nepřesnosti zpracování.
Trendem poslední doby je, že se dílenská výroba přesouvá do větších, na vysoké úrovni technologicky vybavených klempířských firem, které poté svojí výrobou zásobují montážní firmy bez zázemí vlastní dílny. Je třeba však upozornit na podezřele nízké ceny prefabrikovaných klempířských prvků od některých dodavatelů, které je zpravidla možné uplatnit jen při použití plechů o menší tloušťce, a to i nižší, než připouští současná platná ČSN.
Klempířské práce provádíme na vysoké úrovni a dle všech norem ČSN.
Klempířina od nás je doživotní dárek pro vaši střechu a pro vaše spokojené

bydlení…

Sídlo Klempířství:
Nad Buďánkami II. 2701
Praha 5 150 00

Provozovna - kancelář:
Ke Kotlářce 2
Praha 5, Hlubočepy 150 00

Kancelář
Tel : 773 87 66 66
Email:
klempirstvi@karsso.cz

Technická podpora
Tel.: 603 179 255
Email:
zakazky@karsso.cz

Klempířská dílna
Ke Kotlářce 2
Praha 5, Hlubočepy 150 00
Tel: 739 094 903,77 3876 666,603 179 255

klempirina

ÚVOD | NABÍZÍME | KLEMPÍŘSTVÍ | HISTORIE KLEMPÍŘSTVÍ | KONTAKT